Dat de ambtenaar Movianto een handje had geholpen in de eerste fase van de aanbesteding, werd door minister Vandenbroucke (Vooruit) eerder al gesust als geen ongewone gang van zaken. Maar de nieuwe beelden schetsen een nog minder fraai plaatje. “De dossierverantwoordelijke van Movianto verklaarde namelijk dat er prijsinformatie gedeeld werd door de topambtenaar, wat een absolute overtreding is van de wet op openbare aanbestedingen. De medewerker van Movianto verwijst ook naar informeel contact met de topambtenaar van de FOD Gezondheid. Dat spreekt eerdere verklaringen aan de Raad van State tegen, die de aanbesteding aan Movianto eerder beoordeelde als op het eerste gezicht rechtmatig”, aldus Kathleen. 

Telefoongesprekken

Uit telefoongesprekken tussen Medista en FOD-topman Ramaekers die de pers kon beluisteren, blijkt ook dat de administratie zelfs tevreden was over de samenwerking met Medista, terwijl Vandenbroucke het tegendeel liet uitschijnen. Uit het gunningsverslag, dat de N-VA kon inkijken, blijkt zelfs dat Medista hoger scoorde op vlak van kwaliteit van de aanpak en dienstverlening dan Movianto. De minister beweerde zowel in de plenaire vergadering van 14 december als in een Humo-interview het tegendeel. 

Onaanvaardbaar

Op basis van deze informatie kan Kathleen Depoorter alleen maar vaststellen dat minister Vandenbroucke de deontologische code van de regering geschonden heeft. “De minister hoort transparantie te verschaffen aan het parlement, wat in deze zaak duidelijk niet het geval is. Daarbij is de minister volgens de deontologische code verantwoordelijk voor de handelingen en het gedrag van de ambtenaar in kwestie.” Ze verwijst ook naar één van de grondbeginselen van de code: het algemeen belang. “Als de ene alarmbel na de andere afgaat binnen de administratie van de FOD Gezondheid, dan hoort een minister te handelen in het belang van de samenleving. Het feit dat de ambtenaar vandaag nog steeds dezelfde job mag uitvoeren, is dan ook onaanvaardbaar. Al helemaal als er naast een audit ook een klacht loopt bij het Brussels parket.” 

Stap opzij zetten

De N-VA is van mening dat Vandenbroucke niet langer integer kan handelen als minister van Gezondheid. De boodschap van Depoorter aan de premier De Croo is dan ook zeer duidelijk: “Als u uw eigen deontologische code respecteert, dan zou u minister Vandenbroucke vandaag moeten vragen om een stap opzij te zetten.”