Verlieslatend restaurant

Vzw Amazone blijft een van de belangrijkste ontvangers van subsidies via het IGVM), waar staatssecretaris Schlitz de voogdij over heeft en de politieke verantwoordelijkheid voor draagt. Naast publieke middelen kan de vzw Amazone bovendien ook gebruik maken van gebouwen ter beschikking gesteld door de Regie der Gebouwen, runde ze een congrescentrum en baatte ze een verliesmakend restaurant uit. “Behoort zo’n restaurant, dat bovendien verlieslatend is, wel tot de missie van de vzw?”, vraagt Kathleen Depoorter. “Daarbij ontvangt de vzw nog via andere kanalen allerhande steun. Mij lijkt het alleszins dat structureel financieel wanbeheer steeds met de mantel der liefde werd toegedekt. Nochtans gaat het hier wel om overheidsgeld.”

Subsidiepotjes afgedekt houden

De initiële vraag naar meer transparantie werden door de meerderheidspartijen netjes afgeblokt met het argument dat de vzw een ‘belangrijke maatschappelijke rol speelt’. “Dat is een excuus om subsidiepotjes netjes afgedekt te houden”, zegt Kathleen. “Laten we een beetje serieus blijven: het is niet omdat je een belangrijke maatschappelijke rol speelt, dat je een vrijgeleide mag krijgen om klakkeloos en zonder controle met overheidsmiddelen om te springen.” Kathleen Depoorter blijft de verdere afwikkeling nauwlettend in het oog houden. “Er blijven nog veel vragen onbeantwoord en het is duidelijk dat men zenuwachtig wordt. Enkel volledige transparantie en correcte werking kan duidelijkheid bieden.”