Vernieuwde producten tegen COVID worden geblokkeerd door ellenlange procedures

Door Kathleen Depoorter op 18 november 2021, over deze onderwerpen: Medicijnen, Coronacrisis
Kathleen Depoorter

“Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de erkenning en validatie van een biocide die een langdurig ontsmettende werking heeft en die zou kunnen bijdragen aan een veiligere werksfeer, meer dan een half jaar in beslag neemt in volle crisis?” In de vierde opeenvolgende golf tonen de federale overheidsinstanties nog altijd tekortkomingen in het beheer van deze pandemie, vindt Kamerlid Kathleen Depoorter.

In een nieuw wetsvoorstel dat vandaag in overweging wordt genomen in de plenaire zitting van de Kamer hekelt de N-VA-politica het gebrek aan juridische basis waarmee het Federaal Geneesmiddelenagentschap de goedkeuring voor productieprocessen voor nieuwe farmaceutische grondstoffen via interne monografieën hanteert. “Het gevolg is dat nieuwe producenten aarzelen om te investeren in ons land en dat zij die het dan wel aandurven gigantische financiële verantwoordelijkheden en risico’s nemen”, aldus Depoorter.

Federale regering niet geïnteresseerd in grondige evaluatie FAGG

De werking en evaluatie van het FAGG werden al vaker in vraag gesteld door de N-VA-fractie. Gedurende de pandemie werd duidelijk dat de crisis de goede praktijk binnen de federale organisatie verstoorde, dat werd ook onderstreept in de bijzondere Covid-commissie, maar de Vivaldi-regering was niet bereid een grondige evaluatie in de aanbevelingen voor het beleid van de toekomst mee te nemen. Daarom heeft de N-VA-fractie een wetsvoorstel voor een terugkerende evaluatie van de federale instantie ingediend.

Validatie productieprocessen duurt maanden

“Het is toch onaanvaardbaar dat ondernemers op vandaag , na maanden crisis nog altijd niet op een correcte, efficiënte manier geholpen kunnen worden”, stelt Depoorter “Het feit dat er maanden en dan nog zonder juridische basis gewacht moet worden op de validatie van de productieprocessen voor farmaceutische grondstoffen is stuitend.” Het wetsvoorstel wil het natte vingerwerk dat op vandaag tijd, energie en geld van de ondernemers verslindt aanpakken maar zal bovendien de toegankelijkheid van farmaceutische grondstoffen en hulpmiddelen voor onze patiënten verruimen.

Strategische autonomie uitbouwen

Inderdaad moet onze strategische autonomie in cruciale sectoren verder uitgebouwd worden en aldus onze afhankelijkheid van buitenlandse productie afgebouwd worden, zodat in de toekomst laattijdige en (te) dure leveringen in crisistijd en contracten met dubieuze buitenlandse producenten en tussenpersonen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden. Dat meer binnenlandse productie de lokale werkgelegenheid kan boosten is bovendien ook altijd mooi meegenomen.

Te bureaucratische en te stugge procedures

“We staan met onze voeten in het water, aan het begin van de vierde golf en toch worden dezelfde fouten als bijna twee jaar geleden gemaakt. Onze federale organisaties zijn te stug en passen zich te traag aan nieuwe gegevens aan. Zo loopt er bijvoorbeeld een aanvraag tot validatie van een biocide bij het FAGG die in april werd ingediend. Het betreft een product dat in Australië en de US wordt gebruikt om oppervlakten te reinigen en dat oppervlakten gedurende een week Covid vrij houdt. In het kader van de reiniging van de werkvloer op scholen maar ook in zorginstellingen zou dit een gamechanger kunnen zijn. Maar het onderzoek loopt nu al meer dan een half jaar. We moeten ons toch vragen stellen bij de inertie die een dergelijk langdurige procedure uitstraalt en de gevolgen ervan. Willen we snel schakelen, de maatschappij maximaal open houden en onze bevolking beschermen dan moeten we maximaal inzetten op nieuwe technologieën die ons bij de strijd tegen het virus kunnen helpen, op alle fronten, besluit Depoorter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is