Corona geen excuus meer

Nadat vorig jaar een televisiereportage de lijdensweg van patiënten uitvoerig had belicht, richtte minister Vandenbroucke een taskforce op om het probleem aan te pakken. Toch blijven de problemen zich aanslepen. “Het FMO is in amper 30 procent van de dossiers overgegaan tot behandeling, maar toen ik vroeg naar hoeveel mensen effectief werden uitbetaald kreeg ik geen antwoord. We moeten vaststellen dat die taskforce die de minister in het leven riep niet of onvoldoende werkt”, aldus Depoorter. “Corona kan al lang niet meer als excuus worden ingeroepen.”

Voorstel van resolutie

Kathleen Depoorter diende destijds een voorstel van resolutie in om het FMO te hervormen, net om die achterstand aan te pakken. “Vandaag blijkt eens te meer dat zo’n hervorming meer dan nodig is.”