Het advies van de taskforce vaccinatie zegt dat een verplichte vaccinatie in de zorg vandaag niet beantwoordt aan het proportionaliteitsbeginsel, gezien de huidige toestand van de epidemie. “Dat advies verwijst het voorstel van Vandenbroucke in feite naar de prullenmand, maar toch houdt de minister het been stijf. Zijn interpretatie van het advies is dat het nuttig is een wetgevend kader te hebben dat het toelaat in een bepaalde epidemiologische context de vaccinatie in de zorg te verplichten en dit ook te organiseren”, aldus Kathleen Depoorter. “Maar dat is een ‘fausse bonne idée’. Zo’n verplichting moet democratisch gedragen zijn en in het parlement beslist worden.”

Zonder inspraak

“Maar Vandenbroucke wil dit doen zonder inspraak van het parlement, zonder een einddatum vast leggen voor die verplichting en zonder advies te vragen. Erger nog, onze vraag om een beroepsverbod of ontslag uit het voorstel te schrappen, werd gewoon weggestemd.”