“Dit cijfer, voor wat een peiling waard is, doet deugd, zeker na een wat mindere artsenpeiling in 2022”, zegt dr. Louis Ide, nationaal partijsecretaris, ”Het toont aan dat de N-VA het enige alternatief is voor een behoedzame, consistente hervorming waarbij het vrij beroep gevrijwaard wordt en artsen meer zeggenschap krijgen in het (ziekenhuis)beleid.”

Veel geld, weinig inzichten

“Daarbij dient er ook meer transparantie te komen in de cijfers”, vult Kamerlid en tandarts Frieda Gijbels aan. “Een analyse zonder inzage in indirecte kosten van ziekenhuizen, centrale inning door ziekenhuizen en afdrachten van artsen is waardeloos. Op basis van beperkte cijfers kan je niet hervormen. Ook de consultancy-opdrachten van Vandenbroucke, voor meer dan 14 miljoen euro, leiden na al die jaren tot te weinig inzichten en kosten handenvol geld.

Drieste, professorale hervormingen

Het vertrouwen in Vandenbroucke is verdwenen. 36 procent geeft hem nul op tien. “De Medista-affaire kleeft duidelijk aan Vandenbroucke en ook zijn drieste professorale manier van hervormingen wordt niet gesmaakt door de artsen”, zegt Kathleen Depoorter, apotheker en Kamerlid, die zich vastbeet in het dossier. Minister Vandenbroucke is kampioen qua consultancyfacturen in de federale regering met een uitgave van 25 miljoen euro op Volksgezondheid alleen, maar weigert in eigen boezem te kijken en het beleid van zijn FOD te laten auditeren, zoals de N-VA meermaals heeft gevraagd.

New Deal is een flop

“De New Deal voor huisartsen is een flop. Slechts 34 huisartspraktijken in Vlaanderen gingen op het forfaitariseringsvoorstel van Vandenbroucke in. Artsen willen immers ondernemen. Innovatieve geneeskunde bedrijven en hard werken zodat er zo weinig mogelijk wachtlijsten ontstaan”, klinkt het bij de zorgverstrekkers. Vandenbroucke daarentegen wil een soort National Health Service met enkel gesalarieerde artsen, waarbij hij gemakkelijkheidshalve vergeet dat meer dan 7 miljoen Britten met ernstige ziektes op de wachtlijst staan.

“Terecht vrezen artsen dat wat Vandenbroucke en Smet indertijd in het onderwijs hebben aangericht, zich nu doortrekt in de gezondheidszorg”, aldus de N-VA.

Vertrouwen versterkt

“Het vertrouwen dat de Vlaamse artsen schenken aan de N-VA sterkt ons in de overtuiging dat - als de kiezer het wil - wij ervoor moeten zorgen dat het regeerakkoord het vrij beroep vrijwaart, hervormingen meer in overleg moeten gebeuren, zorgverstrekkers meer zeggenschap in het beleid moeten krijgen, er zich geen wachtlijsten (verder) ontwikkelen, de patiënt nog steeds zijn arts mag kiezen, enzovoort.”