Ondanks 135 aanbevelingen zijn we niet beter voorbereid op nieuwe pandemie

Door Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels, Yngvild Ingels op 29 juni 2022, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Coronacrisis
virus | pandemie

Ministers Verlinden en Vandenbroucke kwamen op 28 juni in een Gemengde Commissie Gezondheid-Binnenlandse Zaken toelichten wat ze concreet met de 135 aanbevelingen van de Bijzondere Covidcommissie hebben gedaan. Deze aanbevelingen dienden om onze samenleving veerkrachtiger te maken bij toekomstige gezondheidscrisissen. De N-VA-fractie is na afloop alvast ontgoocheld. “Ondanks alle aanbevelingen zijn we nu niet beter voorbereid op een gezondheidscrisis dan voor de pandemie”, zeggen Kamerleden Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels en Yngvild Ingels.

“Minister Vandenbroucke zocht vooral naar excuses voor het feit dat er met de aanbevelingen niet veel werd gedaan. Er werden in de commissie nochtans duidelijke analyses en concrete aanzetten geformuleerd, met direct uitvoerbare quick wins. Bijvoorbeeld rond de roterende strategische stock”, aldus Kathleen Depoorter.

Er was verder geen nieuws rond de aanbevolen structurele samenwerking tussen woonzorgcentra en ziekenhuizen en ook over de garanties op continuïteit van de  geestelijke gezondheidszorg werd met geen woord gerept: Ook niet over een nauwere samenwerking met Defensie of de crisisbestendigheid van de zorg. Het is nochtans essentieel dat er maatregelen worden genomen om de zorgcapaciteit op te schalen in geval van nood.

Evaluatie FOD Volksgezondheid noodzakelijk

“De minister en zijn entourage verwijzen constant naar de noodzakelijke versterking van de FOD Volksgezondheid. Maar de minister vergeet dat de organisatie eerst eens grondig zou moeten worden doorgelicht. De N-VA vraagt deze evaluatie al maanden. Hoe kan een organisatie, die serieuze moeilijkheden gekend heeft gedurende de coronacrisis en waarvan de minister het nalaat om de nu al derde (!) ad-interim voorzitter te vervangen door een échte taakverdeler, vandaag instaan voor de veiligheid en performantie van de volledige gezondheidszorg?”, vraag Frieda Gijbels zich af.

Aanbevelingen nationaal Crisiscentrum wel ter harte genomen

Het contrast met de aspecten ’organisatie van het crisisbeheer ‘ kon niet groter zijn. De aanbevelingen die te maken hebben met de werking van het nationaal Crisiscentrum werden ter harte genomen en de uitvoering is in volle ontwikkeling. De minister van Binnenlandse Zaken gaf een pluim aan alle medewerkers. “Die pluim is volledig terecht’ volgens Yngvild Ingels, die zelf 10 jaar actief is geweest op het Crisiscentrum. ‘Maar nu moet er wel doorgepakt worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is