N-VA wil tekort geneesmiddelen aanpakken

Door Kathleen Depoorter op 6 november 2019, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Medicijnen
Geneesmiddelentekort

N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter en haar collega van Open Vld Robby De Caluwé dienen samen een wetsvoorstel in om het tekort aan geneesmiddelen op te vangen. De laatste jaren kwam het probleem van geneesmiddelen die niet beschikbaar zijn in de apotheek pertinent naar voor. Die tekorten houden risico’s in voor de patiënt. Vaak kan de patiënt toch geholpen worden met een alternatief, maar vaak duurder geneesmiddel en draait hij zelf mogelijk op voor de kosten. Daar willen Depoorter en De Caluwé verandering in brengen.

Exportverbod bij tekort

Volgens Kathleen Depoorter worden met het wetsvoorstel concrete stappen gezet om de tekorten tegen te gaan. “Zo wordt het nu mogelijk om een exportverbod in te stellen voor geneesmiddelen waarvanr een tekort wordt gemeld. Daarnaast komt er nu ook de verplichting van de farmabedrijven om de oorzaak van het tekort te melden”, zegt het Kamerlid. Hoe sneller een patiënt zijn geneesmiddel krijgt, hoe sneller hij kan genezen.

Wie verantwoordelijk is, betaalt meerkost

Verder  voorziet het voorstel dat de extra kost niet langer door de patiënt betaald wordt, wanneer deze zijn toevlucht moet nemen tot een duurder alternatief. “Het is niet logisch dat een patiënt opdraait voor de kosten van een duurder geneesmiddel, aangezien hij daarvoor zelf niet verantwoordelijk is. Wij stellen voor dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het tekort opdraait voor de kosten en niet de patiënt. Op die manier worden de financiële gevolgen van de tekorten niet gedragen door de patiënt, noch door de sociale zekerheid”, besluit Kathleen Depoorter. 

CD&V en MR gaven reeds aan het wetsvoorstel te steunen. De indieners gaan nu in de commissie op zoek naar verdere steun om vanuit het parlement deze problematiek aan te pakken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is