Recht om sneltest te kopen bij apotheek

De N-VA vindt dat de consument het recht moet hebben om bij de apotheek een sneltest te kopen. Het goedgekeurde voorstel verbiedt dit. “Wie dit wenst, moet zich kunnen laten testen maar dan buiten de terugbetalingsvoorwaarden. De test dient dan onmiddellijk ter plaatse te worden afgenomen door de apotheker. Deze laatste is eveneens verantwoordelijk voor de registratie van de test”, zegt Depoorter.

Apothekers aangewezen persoon voor kwaliteitscontrole

Depoorter is tevreden dat er eindelijk wetgeving voorzien wordt voor de vaccinatiestrategie, maar er zitten nog hiaten in de wetgeving: “Vanwege de enorme schaal van deze vaccinatiecampagne zal het nuttig zijn om op specifieke locatievoorzieningen uit te werken om grote groepen te vaccineren, zoals bijvoorbeeld vaccinatiedorpen. Daarbij dient steeds een apotheker aanwezig te zijn voor de kwaliteitscontrole. Apothekers hebben vanuit hun beroepsactiviteit ervaring met de bewaring van vaccins en zijn hier dus de aangewezen persoon.”

Unieke barcode garandeert vaccintraject

De aanwezige apotheker kan dan ook een registratie in het gedeeld farmaceutisch dossier voorzien. Een goede registratie van alle vaccinaties wordt cruciaal, aangezien mensen tweemaal moeten worden ingeënt met hetzelfde vaccin. De N-VA diende een amendement in om steeds een unieke barcode te voorzien op elke vial van het vaccin. “Een unieke barcode is een sluitende registratiemogelijkheid om het traject van het vaccin van de producent tot de patiënt te kunnen garanderen. Indien er op langere termijn nog een vaccinatie noodzakelijk zou blijken, kan deze registratie ook zijn rol spelen. Het is dan ook te betreuren dat de meerderheid dit niet wou ondersteunen”, besluit Depoorter.