Nu de zwakten van de huidige organisatie van onze gezondheidszorg glashelder zijn geworden, ontbreekt er een duidelijke visie op de gezondheidszorg van de toekomst.

Corona legt pijnpunten bloot

De aanpak van de coronacrisis legde op een pijnlijke manier bloot hoe versnipperd en inefficiënt onze gezondheidszorg is georganiseerd. De N-VA-fractie had van minister Vandenbroucke dan ook een duidelijk actieplan verwacht. Dat hij stappen zou ondernemen richting de regionalisering van de zorg, opdat deze dichter bij de patiënt zou komen te staan. Naar het voorbeeld van landen die de crisis wel goed aanpakken, zoals Duitsland. “Het is dan ook spijtig dat we hierover niets terugvinden in de beleidsplannen en de nota zelfs de neiging heeft om regionale bevoegdheden uit te hollen, bijvoorbeeld op het vlak van preventie en drugsbeleid”, zegt N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter.

Geen lessen geleerd: beleidsnota mist visie

Meer dan een half jaar na de start van de coronacrisis, zijn er nog steeds geen lessen geleerd. Opnieuw sukkelen we in een lockdown en in een afschaling van de reguliere zorg. Opnieuw zijn we verplicht om de zware middelen in te zetten, met ernstige gevolgen voor de economie en voor het mentale welzijn. De beleidsnota mist een visie die een antwoord moet bieden op dergelijke crisissen. “Er is nood aan zicht op een stevig crisismanagement, waarbij de input van een brede waaier aan experten niet mag ontbreken. Hierbij moet een belangrijke rol voor andere disciplines, zoals de gedragspsychologie, ook aan de orde komen. Ons voorstel is om technische Covid-sessies in te richten met een terugkerende presentatie en duiding van alle cijfers en kerngetallen. Op die manier kunnen we de evolutie van de crisis op een transparante wijze opvolgen en tijdig ingrijpen waar nodig”, aldus Kamerlid Frieda Gijbels.

Ziekenhuisfinanciering en zorg

Rond de ziekenhuisfinanciering blijft de nota vooral op de vlakte. Hoewel de sector zelf aangeeft dat een hervorming hoogdringend en broodnodig is, kunnen we weinig vernieuwende insteken lezen in de beleidsnota. Er worden weinig garanties geboden op relevante hervormingen, aangezien specifieke einddoelen of richtcijfers ontbreken. “Uiteraard juicht de N-VA toe dat er extra middelen gaan naar het zorgpersoneel, maar dit zijn maatregelen die al door het parlement zijn beslist. Het is dan ook bezwaarlijk een nieuwe insteek van de nota te noemen”, vindt Yoleen Van Camp.

Medicijnen

Het medicatiebeleid blijft te weinig transparant en heeft onvoldoende concrete doelstellingen en wetenschappelijke richtlijnen. Hierdoor blijft de toegang tot dure innovatieve geneesmiddelen beperkt en blijven de ziekenfondsen de bovenhand houden in dergelijke dossiers en de uitstippeling van het beleid.

Gemiste kans

“Voor de N-VA-fractie is de beleidsnota een gemiste kans. Het momentum om onze gezondheidszorg grondig te hervormen wordt totaal niet benut. Iedereen vindt dat er te veel ministers van gezondheid zijn, maar deze beleidsnota biedt zelfs geen sprankeltje hoop voor een efficiëntieoefening. Een verdere regionalisering zou nochtans de zorg dichter bij de burger brengen en de regio’s de kans geven om eigen keuzes te maken en daar dan ook de vruchten van te kunnen plukken”, besluiten de N-VA-Kamerleden.