Kathleen Depoorter volgt deze zaak van in het begin op en reageert op de audit: “Het FIA mag wettelijk enkel intern binnen de federale overheidsdiensten haar audit voeren. Dat ze ondanks die beperkte opdracht drie integriteitsschendingen vindt, is op zich al opmerkelijk. Daarnaast bevestigen deze bevindingen wat wij al anderhalf jaar over dit dossier zeggen.”

Parket inlichten

Voor Kathleen Depoorter is dit vooronderzoek maar een eerste stap: “Het FIA beveelt aan om de handelingen van topambtenaar V.H. in het Medista-verhaal verder te onderzoeken, een tuchtonderzoek op te starten en het parket in te lichten. Zo’n aanbeveling doe je niet als er geen duidelijke malversaties zijn gebeurd.”

Nog ontdekkingen

Daarnaast deed het FIA nog ontdekkingen over de algemene werking van de FOD Volksgezondheid bij aanbestedingen. Zo blijkt dat de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor aanbestedingen niet over de nodige juridische en deontologische kennis ter zake beschikken om deze correct te laten verlopen.

Opstappen

Depoorter somt op: “Duidelijke integriteitsschendingen door een topambtenaar, tuchtprocedures, het parket dat er bij geroepen wordt en algemene incompetentie bij aanbestedingen. Vandenbroucke ging zogezegd de puinhoop na de Zweedse regering op Volksgezondheid opruimen. Ik kan alleen maar vaststellen dat nooit erger is geweest. Tijd dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt en opstapt.”