"Onderzoeksjournalisten die dit soort fraude met ontwikkelingsmiddelen blootleggen, zouden toch minstens steun moeten krijgen van de bevoegde minister", aldus Kathleen Depoorter, die een wetsvoorstel zal indienen om de transparantie en bijsturing van ontwikkelingssamenwerking te vergroten.

Plan tegen corruptie

Kathleen Depoorter is scherp voor de minister: "Welk signaal geeft de regering aan zij die de waarheid aan het licht brengen en pleiten voor het correct besteden van belastinggeld? Als de minister het draagvlak voor internationale solidariteit wil verhogen dan zou ze op z’n minst een plan van aanpak tegen corruptie moeten opstellen en uitvoeren."

België onderhandelt momenteel een nieuw samenwerkingsakkoord met Congo. Dat bevat echter geen programma’s die de strijd met de immense corruptie aanbinden, of onze steun hieraan voorwaardelijk stellen.

‘Geen verdere stappen’, zegt Kitir
Reden genoeg voor Kathleen Depoorter om minister Kitir hierover te bevragen: "Het is duidelijk dat ontwikkelingssamenwerking gefinancierd met belastinggeld nog meer transparantie, controle en evaluatie nodig heeft.” Spijtig genoeg kwam minister Kitir in de bevoegde Kamercommissie niet verder dan het herhalen dat ze ‘samenwerking belangrijk vindt maar geen verdere stappen wenst te nemen’.