Wel degelijk nalatig

“Maar dan is het geheugen van de minister toch kort”, stelt Kathleen Depoorter, “Want ik wees hem in september 2021 op het feit dat de in januari van dat jaar in quarantaine gezette I-Clean swabs nog altijd verkocht en gebruikt werden, ondanks vermeende gezondheidsproblemen. De minister gaf aan dat men op dat moment een uitgebreid toxicologisch onderzoek uitvoerde maar ondernam verder geen stappen om ze uit de handel te halen. “Minister Vandenbroucke is dus wel degelijk nalatig geweest, met alle gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers”, besluit Kathleen.