In de commissie Sociale Zaken legde minister Frank Vandenbroucke een eenmalige tegemoetkoming van 207 miljoen euro voor een deel van de zorgverleners (onder meer apothekers en artsen) op tafel. Het gaat om een versnelde indexatie van de gezondheidsuitgaven. De Vivaldi-meerderheid keurde deze maatregel goed. Nochtans beloofde Vandenbroucke eerder – net als de voormalige Vooruit-voorzitter John Crombez – om op zoek te gaan naar verhoogde efficiëntiewinsten en werk te maken van de ziekenhuishervorming. Van beide is echter tot nader order niets concreets terug te vinden.

Sinterklaaspolitiek

De federale regering doet opnieuw aan sinterklaaspolitiek en negeert hierbij de bloedrode begrotingstoestand. Betreft het opnieuw een gebrek aan eensgezindheid en politieke moed binnen de intern verdeelde regering? Durft men opnieuw niet de moeilijke doch hoogdringende en noodzakelijke maatregelen te nemen om onze gezondheidszorg duurzaam en structureel te hervormen? Of zit men misschien gewoon alweer met de verkiezingen van 2024 in het achterhoofd, op kap van de huidige en toekomstige (en natuurlijk overwegend Vlaamse) belastingbetalers? 

Vlaamse zorgverleners de pineut

De Vlaamse Regering wordt zo voor voldongen feiten geplaatst.  Hoe zullen Vlaamse zorgverleners zich immers voelen als ze de federale cadeaus zien? Het klinkt inderdaad heel sympathiek om geld uit te geven dat er niet is, om vervolgens te zeggen dat Vlaanderen niet volgt. Depoorter is duidelijk: “Met dit geld pakt Vivaldi de problemen in de gezondheidzorg niet ten gronde aan. Vooruit koopt hiermee een voor hen broodnodige aflaat en uiteraard zijn de Vlaamse zorgverleners de pineut.”

In het hemd gezet

De dubieuze beslissingen van de federale regering staan hiermee haaks op het nuchtere beleid dat de Vlaamse Regering wil voeren. Vlaanderen en de federale overheid beslisten immers eerder om samen de zogenaamde IFIC-logica te volgen, waarbij zorgpersoneel volgens functie vergoed zou worden. “Vandenbroucke en Vooruit zetten hun Vlaamse Vivaldi-collega’s op deze manier duidelijk in hun hemd door niet op functie maar wel volgens opleiding te vergoeden. Wordt er binnen Vivaldi nog wel overleg gehouden en rekening gehouden met hun coalitiepartners?” vraagt Depoorter zich af.

Pleidooi voor overheveling

Dat er geen federale steun is voor de nieuwe Vlaamse minister en haar beleid is dubbel pijnlijk voor de zorgverstrekkers: door deze eenmalige premie ontstaat er mogelijks concurrentie tussen Vlaams en federaal zorgpersoneel. “Wie wordt hier nu beter van, buiten het imago van Vandenbroucke en de Vivaldi-ploeg? Alvast niet de zorgverstrekkers, noch de patiënten en de belastingbetalers”, besluit Depoorter. Een zoveelste pleidooi voor de overheveling van de volledige gezondheidszorg en de financiering ervan naar de gemeenschappen.