“De geruchten zijn niet min”, aldus Kathleen Depoorter. “Deze zaak moet grondig uitgezocht kunnen worden. De VN moet als organisatie boven elke zweem van verdenking staan of ze kan haar neutrale rol gewoon niet spelen. Als er bij dat onderzoek iets naar boven komt moet de VN er alles aan doen om een grondige opkuis binnen de organisatie te houden.”

België blijft steunen

Tot het onderzoek duidelijkheid brengt, zou de federale regering er goed aan doen om de financiële steun aan UNRWA te bevriezen, vindt Depoorter: “Naar aanleiding van de mogelijke deelname van UNRWA-medewerkers aan het bloedbad van 7 oktober zegden meerdere Westerse landen (VS, Nederland, Italië, Canada, Frankrijk, VK…) hun steun op. België, onder impuls van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Gennez, niet. Onbegrijpelijk.”

Blindgestaard

“We moeten het conflict in het Midden-Oosten objectief en evenwichtig bekijken om stappen richting de-escalatie te kunnen zetten. Kennelijk is de laatste jaren, mogelijk uit sympathie voor de Palestijnse positie, dat evenwicht zoek geraakt. Dat is niet alleen een probleem van de VN, maar ook iets waarop de opeenvolgende ministers van Vooruit zich op hebben blindgestaard. Ondanks de vele waarschuwingen dat ontwikkelingssamenwerking bedoeld voor de Palestijnen terecht komt bij mogelijk terroristen, blijven ze weigeren om de zaak ten gronde te onderzoeken en maakten ze vaak de claim dat er geen vuiltje aan de lucht was en dat alle bewijzen van het tegendeel pro-Israëlisch fake news zijn. Misschien is het beter om de propaganda achterwege te laten en in alle neutraliteit feiten te onderzoeken”, aldus Depoorter.

Alternatieven zoeken

Eventuele wantoestanden binnen UNRWA mogen echter geen excuus zijn om humanitaire hulp aan de Gazanen stop te zetten. Depoorter: “De regering moet alternatieven onderzoeken, bijvoorbeeld via het Rode Kruis, om humanitaire hulp los van UNRWA bij de bevolking van Gaza te krijgen.”