De federale overheid kondigde in de week na de rampzalige aardbeving in Turkije en Syrië aan om voor 5 miljoen euro aan humanitaire hulp te voorzien voor de Syrische slachtoffers. Daarnaast zou er 8 miljoen euro voorzien worden voor de slachtoffers in Turkije. Vijf federale excellenties blijken verantwoordelijk voor de coördinatie van de hulp, dus het was over de koppen lopen bij elke aankondiging in de media. Maar wat blijkt nu: een groot deel van het beloofde geld wordt niet extra uitgetrokken, zoals Vivaldi verklaart. Het stond al ingeschreven in de budgetten.

Geld voor oorlogsslachtoffers

Zo is er de vijf miljoen euro die minister van ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez aankondigt, grotendeels voor het VN Cross Border Fund in Syrië. Daarvan blijkt vier miljoen euro al voorzien te zijn in de begroting. “Je kan bezwaarlijk denken dat de minister zo vooruitziend was dat ze zou weten dat er zich een dergelijke natuurramp zou voordoen in Syrië. Het gebied wordt al jaren getroffen door in oorlog en de middelen waren dus uiteraard voorzien om de oorlogsslachtoffers hulp te bieden”, aldus Kathleen Depoorter.

Aankoopprijs inbegrepen

Ook de beslissing om acht miljoen euro vrij te maken voor een veldhospitaal in Turkije getuigt van handige rekenkunde. Want de aankoop van dat hospitaal – twee jaar geleden aangekocht voor vijf miljoen euro maar nog steeds geen internationale erkenning - zit mee in de berekening van die acht miljoen.

Cynische politieke marketing

“De Vooruit-ministers kloppen zich nu graag op de borst dat de Vivaldi-regering solidair is met de slachtoffers in Turkije en Syrië door een hulplijn van 13 miljoen uit te trekken. Maar de waarheid is dat het om veel minder extra middelen gaat. In totaal wordt er voor 4 miljoen aan extra middelen toegewezen. Communicatie moet wel eerlijk en correct zijn. Dit is cynische politieke marketing!” poneert Depoorter. “Deze halfslachtige communicatie bewijst eens te meer dat de Vivaldi-regering niet meer aan beleid toe komt. In de commissie riepen vier van de zeven Vivaldi-partijen op om meer middelen vrij te maken voor de slachtoffers. Aan de kant van de regering blijft het oorverdovend stil.”