Het huidige coronabeleid is erop gericht om het virus in te dammen, om het probleem te beheersen, niet om het op te lossen. Na de hoopgevende en positieve berichten van verschillende farmaceutische bedrijven over een vaccin is er eindelijk zicht op een oplossing voor het probleem.

Het covidvaccin is de graal naar onze vrijheid, naar ons oude leven.

Evenwel, het bestaan ervan alleen zal niet voldoende zijn om terug te keren naar ons oude leven. Cruciale randvoorwaarden zullen het pad naar de vrijheid maken of kraken. Het pad naar de exit van deze crisis zou naast het beheersen van het probleem de absolute prioriteit moeten zijn van deze regering. Ik vrees dat er op dat vlak nog te weinig proactiviteit aan de dag wordt gelegd.

Vooreerst moeten we in het bezit zijn van voldoende vaccins, maar dit is slechts een eerste stap. Nadien volgt een gigantische logistieke operatie om onze bevolking te vaccineren. We moeten in staat zijn om in een aantal weken miljoenen vaccinaties rond te krijgen.

Het vaccin hebben, verdelen over het land onder gekoelde omstandigheden, miljoenen mensen inenten in een kort tijdsbestek... Dat vergt een doorgedreven voorbereiding die niet in enkele weken geklaard wordt. Daarom moet men nu al de nodige voorbereidingen treffen voor de logistieke operatie en verschillende scenario's uitwerken, afhankelijk van welk type vaccin we uiteindelijk aan wie zullen kunnen toedienen.

Een andere kleine maar cruciale voorwaarde om de operatie rond te krijgen, is in het bezit zijn van voldoende spuiten. Ik stelde vorige zomer al de vraag aan de minister en mijn bezorgdheid bleek terecht, want vandaag blijkt dat de spuitjes van 1 milliliter wereldwijd zijn opgekocht. Snel een oplossing zoeken is dus de boodschap. Zo zouden we bijvoorbeeld kunnen overgaan tot de bestelling van spuitjes van 2 milliliter; hoewel dit de inenting iets moeilijker maakt, is het beter dan niks. Of we kunnen nagaan of Vlaamse ondernemers spuiten op korte termijn kunnen produceren.

Miljoenen vaccins verdeeld krijgen in korte tijd over het hele land is ook geen sinecure. Gelukkig bestaat er een sterk netwerk, namelijk dat van de eerstelijnszorg: de farmaceutische groothandels, de apothekers en de huisartsen. Dat netwerk kunnen we snel in gereedheid brengen.

Onze eerstelijnszorgverstrekkers hebben ten tijde van de Mexicaanse griep bewezen perfect in staat te zijn om een massavaccinatie op korte termijn in goede banen te leiden. Ook nu moeten we op hen kunnen rekenen.

Last but not least: de terugkeer naar het normale leven zal enkel lukken als de bevolking mee is. Om een voldoende grote groepsimmuniteit te bereiken, moeten voldoende burgers bereid zijn om zich te laten vaccineren. Uit verschillende enquêtes blijkt dat de bereidwilligheid bij de bevolking groot is, maar mogelijk niet groot genoeg. Het moet dus een permanente bekommernis zijn om het publiek goed te informeren. Het vaccin is namelijk onze graal naar de vrijheid, naar ons oude leven. Iedereen moet dat beseffen.

Daarom wens ik af te sluiten met een oproep: laat u alstublieft vaccineren. Heb vertrouwen in de topwetenschappers die het voorbije jaar alles gegeven hebben om naar een oplossing te zoeken voor deze crisis. Alleen als we samen een immuniteitsschild opbouwen, kunnen we terugkeren naar de tijd waar een spontane knuffel heel gewoon was.