Nieuws over dit onderwerp

MONDELINGE VRAAG - Valse Ozempicpennen

Nawal Farih (cd&v): Mijnheer de minister, ik heb twee jaar geleden al vragen gesteld over Ozempic en Rybelsus en ik ben daar blijven vragen over stellen omdat ik het echt wel een belangrijk thema …

800.000 euro aan gerechtskosten vorig jaar voor het Instituut voor Gelijkheid van mannen en vrouwen.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), is een Belgische overheidsinstantie die zich inzet voor het bevorderen van gendergelijkheid en het bestrijden van gendergerelateerde …

MONDELINGE VRAAG - Borstimplantaten

Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de minister, siliconen borstimplantaten worden wereldwijd al meer dan 40 jaar voor borstvergrotingen of borstreconstructies gebruikt. Ondertussen zijn er miljoenen …