Nieuws over dit onderwerp

Zaak-Medista: N-VA vraagt ontslag minister Vandenbroucke

Tijdens de plenaire zitting in de Kamer heeft Kamerlid Kathleen Depoorter het ontslag gevraagd van minister Vandenbroucke (Vooruit). De laatste onthullingen in het Laatste Nieuws brachten de kwestie …

MONDELINGE VRAAG - Valse Ozempicpennen

Nawal Farih (cd&v): Mijnheer de minister, ik heb twee jaar geleden al vragen gesteld over Ozempic en Rybelsus en ik ben daar blijven vragen over stellen omdat ik het echt wel een belangrijk thema …

800.000 euro aan gerechtskosten vorig jaar voor het Instituut voor Gelijkheid van mannen en vrouwen.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), is een Belgische overheidsinstantie die zich inzet voor het bevorderen van gendergelijkheid en het bestrijden van gendergerelateerde …