Nieuws over dit onderwerp

Meerderheid stemt N-VA-voorstel om zeldzame ziektes beter aan te pakken weg

Naar schatting 500.000 patiënten in ons land lijden aan een van de meer dan 6.000 bekende weesziekten, zeldzame ziekten waar niet altijd een behandeling voor is. Om voor deze patiënten het recht op …

Vivaldi-regering smukt begroting op met Vlaams geld

Minister Frank Vandenbroucke heeft opnieuw een budgettaire bijdrage die voor Vlaanderen bedoeld was, ingeschreven in de federale begroting, zonder dat hij daarvoor het akkoord had. Het gaat over …

Prikplicht in zorg: “Vandenbroucke duwt gewoon zijn willetje door”

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft het licht op groen gezet voor het wetsontwerp dat de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel tegen het coronavirus mogelijk moet maken. De N-VA stemde …